CZECH KIOSK

CZECH KIOSK | czech-kiosk.cz


CashMachine2 – platební software

Servisní aplikace Cashmachine2 zajišťuje komunikaci mezi platebním HW a uživatelskou aplikací, pro kterou zajišťuje hotovostní i bezhotovostní platby. Dále monitoruje stav hotovosti v automatu, stav bezpečnostních spínačů, stav platebního HW, tiskárny a dalšího příslušenství. Zapisuje veškeré události prováděné obsluhou a uživatelem do systémových logů a odesílá informační emaily pracovníkům podpory.

Aplikační jádro je bez uživatelského rozhraní (GUI), které je vždy vytvořeno na míru dle potřeb zákazníka nebo napojeno přímo na vaše rozhraní pomocí SOAP (XML), REST (JSON), SignalR, případně dle individuální dohody.


CZECH KIOSK s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czech-kiosk.cz, sales@czech-kiosk.cz, +420 222 764 624