CZECH KIOSK

CZECH KIOSK | czech-kiosk.cz


UPM – prezentační kiosek Portrét s mediaView

Realizace prezentačních kiosků model Portrét pro nově otevřený depozitář Uměleckoprůmyslového muzea (UPM). Každý kiosek Portrét byl dodán s mediaView pro snadnou prezentaci obsahu – muzejní sbírky. Kiosky byly dále opatřeny dohledovou aplikaci CZMI Autorun.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Uměleckoprůmyslové museum v Praze je výzkumnou organizací. Jeho hlavním předmětem činnosti je provádět základní a aplikovaný výzkum v oblasti dějin českého a zahraničního užitého umění, designu, knižní kultury, fotografie a oděvní tvorby. Muzeum odborně spravuje a vědecky zpracovává umělecké sbírky a výsledky své vědeckovýzkumné práce prezentuje prostřednictvím odborných publikací, výstav a expozicí, přednášek a dalších kulturně-výchovných akcí.


CZECH KIOSK s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czech-kiosk.cz, sales@czech-kiosk.cz, +420 222 764 624