CZECH KIOSK

CZECH KIOSK | czech-kiosk.cz


Samoobslužný check-in a check-out pro hotely

Vyvinuli jsme bezkontaktní řešení pro hotely, penziony a budovy s recepcemi. Součástí je samoobslužný check-in, check-out, vystavení náhradního klíče a funkce chytrého hotelu. Produkt funguje jako plně samostatná nebo částečně samoobslužná recepce pro hotelové hosty. Součástí dodání je hardware, software, montáž, pravidelné profylaxe, aktualizace, monitoring a dohled řešení. Nejčastěji využívaným samoobslužným automatem pro bezobslužné recepce je model MiniCashSlim. Nabízíme rovněž zabudování hardwarových periferií do nábytku nebo do vestavěné recepce. Součástí hotelového automatu mohou být i chytré boxy. Řídící funkce zůstává ponechána rezervačnímu systému hotelu (PMS). Do samoobslužného řešení lze integrovat libovolné systémy 3. stran.

Základní informace o samoobslužné recepci (PDF)

Jak funguje samoobslužný check-in v hotelu?

Začátek je stejný – host vytvoří rezervaci (jakýmkoliv způsobem – osobně, e-mailem, telefonicky, skrze online booking, web, mobilní aplikaci nebo na kiosku atp.). Rezervace je vytvořena v PMS a hostovi je přiřazen pokoj. Rezervaci hosta lze dále zpracovat samoobslužnou recepcí.

V případě integrace chytrých funkcí robot CZECH KIOSK, cloud nebo intranet provedení, identifikuje novou rezervaci a zpracuje ji dle nastavených předvoleb (založí ji v patřičných systémech, vygeneruje přístupy, piny, klíče atp.). Robot notifikuje hosta e-mailem, případně SMS či nahráním informací do jeho mobilní aplikace. Součástí zpracování rezeravce a notifikace je volitelně vygenerování:

 • QR kódu pro rychlé odbavení rezervace na kiosku, volitelně i pro přístup do hotelu,
 • přístupového PIN pro vstup hosta do hotelu,
 • odkazu k přihlášení pro online check-in hosta před příjezdem do hotelu, volitelně zakončený vystavením mobilního klíče či pinu k pokoji a volitelně přístupu k nastavením a funkcím pro chytrý hotel

Chytrý hotel a online check-in     Více o vstupním panelu hotelu

Jak probíhá samoobslužný check-in v hotelu z pohledu hosta

 1. Host přijede do hotelu a překoná vstupní dveře (zadá přístupový PIN, použije QR kód nebo mu otevře obsluha hotelu)
 2. Na samoobslužném automatu zvolí check-in, vybere jazyk a přihlásí se ke své rezeraci (pomocí údajů zadaných při rezervaci – příjmení/číslo rezervace nebo použije chytrý QR kód)
 3. Vyplní hotelem požadované údaje, účel pobytu, naskenuje doklady totožnosti a potvrdí souhlas s podmínkami hotelu / GDPR (údaje vyplněné v online check-in již nevyplňuje)
 4. Uskuteční platbu kartou nebo hotově dle modelu kiosku (pokud již zaplatil předem, platba není vyžadována, volitelně je požadováno složení depozita / předautorizace hotelem stanovené částky)
 5. Automat k platbám vytiskne stvrzenky a uvede informace o rezervaci a číslu pokoje (volitelně ve formě kontraktu včetně podpisů, faktura je je volitelně zaslána e-mailem s vyplněnými fakturačními údaji)
 6. Host obdrží hotelovou kartu k pokoji (počet karet dle nastavení hotelu, volitelně je vystaven i mobilní klíč nebo vygenerován pin pro vstup do pokoje, případně vydán fyzický klíč z keyboxu)
 7. Automat zapíše do hotelových systémů informace o check-in (včetně vytvoření ubytovací karty hosta, uloží do úložiště, zašle notifikaci, přístup k chytrým funkcím hotelu atp.)

Samoobslužný check-out z pohledu hosta

 1. Host zvolí na obrazovce samoobslužné recepce tlačítko „Check-out“ a vybere jazykovou mutaci
 2. Přihlásí se stejně jako v případě check-in
 3. Host na vyzvání vrátí své hotelové karty (ztrátu hotelových karet lze naúčtovat na účet hosta)
 4. Host volitelně uhradí konzumaci / minibar (dle nastavení hotelu za celý pobyt nebo poslední den)
 5. Host uhradí vyúčtování služeb dle PMS (ubytování, ztracené karty, minibar, služby účtované na pokoj atp.), odebere si stvrzenku k platbě a může odjet 🙂

Automat dále zapíše „Check-out“ do PMS (například info o vrácených kartách, o službách a platbě, o času odjezdu hosta), uzavře účet hosta a v definovaném termínu dokončí integrované procesy jako je dokončení předautorizace aj.

Ukázky MiniCashSlim, komody a vestavěné recepce


CZECH KIOSK s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czech-kiosk.cz, sales@czech-kiosk.cz, +420 222 764 624