CZECH KIOSK

CZECH KIOSK | czech-kiosk.cz


Samoobslužný check-in a check-out pro hotely

Vyvinuli jsme bezkontaktní řešení pro hotely, penziony a budovy s recepcemi. Součástí je samoobslužný check-in, check-out, vystavení náhradního klíče a funkce chytrého hotelu. Produkt funguje jako plně samostatná nebo částečně samoobslužná recepce pro hotelové hosty. Součástí dodání je hardware, software, montáž, pravidelné profylaxe, aktualizace, monitoring a dohled řešení. Nejčastěji využívaným samoobslužným automatem pro bezobslužné recepce je model MiniCashSlim. Nabízíme rovněž zabudování hardwarových periferií do nábytku nebo do vestavěné recepce. Řídící funkce zůstává ponechána rezervačnímu systému hotelu (PMS). Pro menší objekty bez PMS lze využít naše základní rezervační rozhraní. Do samoobslužného řešení lze integrovat libovolné systémy 3. stran.

Základní informace o samoobslužné recepci (PDF)

Jak funguje samoobslužný check-in v hotelu?

Začátek je stejný – host vytvoří rezervaci (jakýmkoliv způsobem – osobně, e-mailem, telefonicky, skrze online booking, web, mobilní aplikaci nebo na kiosku atp.). Rezervace je vytvořena v PMS a hostovi je přiřazen pokoj. Rezervaci hosta, na jeden či více pokojů, lze od té doby zpracovat samoobslužnou recepcí.

V případě integrace chytrých funkcí robot CZECH KIOSK, cloud nebo intranet provedení, identifikuje novou rezervaci a zpracuje ji dle nastavených předvoleb (založí ji v patřičných systémech, vygeneruje přístupy atp.). Robot notifikuje hosta e-mailem, případně SMS či nahráním informací do jeho mobilní aplikace. Součástí zpracování rezeravce a notifikace je volitelně vygenerování:

 • QR kódu pro rychlé odbavení rezervace na kiosku, volitelně i pro přístup do hotelu,
 • přístupového PIN pro vstup hosta do hotelu,
 • odkazu k přihlášení pro online check-in hosta před příjezdem do hotelu, volitelně zakončený vystavením mobilního klíče a přístupu k nastavením a funkcím pro chytrý hotel

Chytrý hotel a online check-in     Více o vstupním panelu hotelu

Jak probíhá samoobslužný check-in v hotelu z pohledu hosta

 1. Host přijede do hotelu a překoná vstupní dveře (zadá přístupový PIN, použije QR kód nebo mu otevře obsluha hotelu)
 2. Na samoobslužném automatu zvolí check-in, vybere jazyk a přihlásí se ke své rezeraci (pomocí údajů zadaných při rezervaci – příjmení/číslo rezervace nebo použije chytrý QR kód)
 3. Vyplní hotelem požadované údaje, účel pobytu, naskenuje doklady totožnosti a potvrdí souhlas s podmínkami hotelu / GDPR (údaje vyplněné v online check-in již nevyplňuje)
 4. Uskuteční platbu kartou nebo hotově dle modelu kiosku (pokud již zaplatil předem, platba není vyžadována, volitelně je požadováno složení depozita / předautorizace hotelem stanovené částky)
 5. Automat k platbám vytiskne stvrzenky a uvede informace o rezervaci a číslu pokoje (volitelně ve formě kontraktu včetně podpisů, faktura je je volitelně zaslána e-mailem s vyplněnými fakturačními údaji)
 6. Host obdrží hotelovou kartu k pokojům v rezervaci (počet karet dle nastavení hotelu, volitelně je vystaven i mobilní klíč)
 7. Automat zapíše do hotelových systémů informace o check-in (včetně vytvoření ubytovací karty hosta, uloží do úložiště, zašle notifikaci, přístup k chytrým funkcím hotelu atp.)

Samoobslužný check-out z pohledu hosta

 1. Host zvolí na obrazovce samoobslužné recepce tlačítko „Check-out“ a vybere jazykovou mutaci
 2. Přihlásí se stejně jako v případě check-in
 3. Host na vyzvání vrátí své hotelové karty (ztrátu hotelových karet lze naúčtovat na účet hosta)
 4. Host volitelně uhradí konzumaci / minibar (dle nastavení hotelu za celý pobyt nebo poslední den)
 5. Host uhradí vyúčtování služeb dle PMS (ubytování, ztracené karty, minibar, služby účtované na pokoj atp.), odebere si stvrzenku k platbě a může odjet 🙂

Automat dále zapíše „Check-out“ do PMS (například info o vrácených kartách, o službách a platbě, o času odjezdu hosta), uzavře účet hosta a v definovaném termínu dokončí integrované procesy jako je dokončení předautorizace aj.

Ukázky MiniCashSlim, komody a vestavěné recepce


CZECH KIOSK s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czech-kiosk.cz, sales@czech-kiosk.cz, +420 222 764 624