CZECH KIOSK

CZECH KIOSK | czech-kiosk.cz


Hotelový automat pension Falconi

Předmětem zakázky byl hotelový automat pro pension Falconi. Automat slouží jako samoobslužná recepce poskytující procesy check-in, check-out, řešící ztrátu karty a vytvoření nové rezervace. V rámci procesu přihlášení k rezervaci je naskenován doklad totožnosti, umožněno vyplnit nepovinné údaje, zajištěna platba, tisk účtenky, hotelového průkazu a vydání hotelové ONITY karty.

Samoobslužná recepce poskytuje v procesu check-out dobrovolnou platbu za minibar, případně platbu za nevrácené hotelové karty. Veškeré stavy jsou propisovány do CZMI PMS, které komunikuje s hotelovým rezervačním systémem PREVIO.

Certifikovaná platební aplikace byla dodána v jednotném vizuálním stylu v 5 jazycích ve spolupráci s digitální agenturou CZECH MULTIMEDIA INTERACTIVE, která vyvinula PMS rozhraní pro komunikaci s PREVIO.


CZECH KIOSK s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czech-kiosk.cz, sales@czech-kiosk.cz, +420 222 764 624