CZECH KIOSK

CZECH KIOSK | czech-kiosk.cz


Hotel a golf recepce Park Golf

Samoobslužná hotelová recepce MiniCashSlim pro Park Golf Hradec Králové zajišťuje expresní check-in a check-out pro hotelové hosty v kombinaci s odbavením rezervací a úhradou green fee pro golfový resort.

Hoteloví hosté se přihlásí ke své rezervaci (QR kódem nebo číslem rezervace), doplní požadované údaje, podepíší se na obrazovce a odsouhlasí podmínky hotelu. Volitelně uhradí platbu a obdrží účtenku. Po úspěšném dokončení procesu check-in obdrží karty od pokoje. V procesu check-out vrátí karty od pokoje a případně uhradí svou konzumaci. Hráči golfu se mohou přihlásit pomocí karty České golfové federace nebo svými přístupovými údaji. Snadno uhradí svou rezervaci nebo objednají požadované služby. Automat umožní úhradu na platebním terminálu a tisk stvrzenky.

Automat MiniCashSlim komunikuje s PMS HotelTime a TeeTime, bankou, zámkovým systémem Salto, průmyslovým hardware a cloud monitoring systémem. MiniCashSlim poskytuje služby v režimu 24/7.


CZECH KIOSK s.r.o., V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

www.czech-kiosk.cz, sales@czech-kiosk.cz, +420 222 764 624